http://www.proacquaaustralia.com.au/ Italiano De

MOL

Politica de Confidențialitate

 

 


Indicații conform art.13 Codul cu privire la protecția datelor cu caracter personal (Decretul Legislativ 196/2003) și cererea acordului Dumneavostră la prelucrarea datelor.
Stimate utilizator,
politica pentru protecția confidențialității paginilor web www.proacquagroup.com, www.proacqua.it, www.proacqua.es, www.proacqua.co.uk, www.vontaine.it, www.vontainecity.com, www.proacquacity.com  verifică colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor cu caracter personal eventual obținute de noi la fiecare interacțiune cu utilizatorul, ca de exemplu atunci când acesta vizitează pagina noastră web, când achiziționează servicii sau când îl contactăm în cazul vinderii și asistenței. Toate procedurile se bazează pe principii de corectitudine, legalitate și claritate și de protecție a rezervării și a drepturilor subiecților titulari ale acelorași date.

 1. În acest sens, Vă oferim indicațiile prevăzute de art.13 Decretul Legislativ 196/2003 și Vă cerem să vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal specificate în continuare cu următoarele scopuri:
  1. Să gestionăm cererea Dumneavostră de informații pentru a vă răspunde la întrebări
  2. Să arhivăm datele pentru a păstra referințele, garantând o eficiență corespunzătoare în caz de contacte ulterioare privind aceeași cerere
 1. Prezentarea datelor Dumneavoastră este opțională; dacă ele vor lipsi, parțial, sau vor fi incorecte, atunci v-a fi imposibil să vă oferim serviciile solicitate.
 2. În calitate de clienți sau posibili clienți, datele ca obiect de prelucrare au, în general, un caracter obișnuit fiindcă constau, în principiu, din elemente de identificare personală. În cazul în care Dumneavostră doriți să indicați niște date în câmpurile care nu prevăd acest lucru, iar aceste date sunt de natură sensibilă și merită să aibă o protecție specială, conform art.4 litera d) Decretul Legislativ 196/2003, Vă informăm că aceste date vor fi prelucrate de noi în modalitățile prevăzute de Codul confidențialității.
 3. Prelucrarea datelor se va efectua manual (de exemplu, pe suport de hârtie) și/sau prin intermediul instrumentelor informatice și telematice, cu logica de organizare și prelucrare a datelor și, de asemenea, de trafic, legate de scopurile menționate mai sus și, în orice caz, pentru a asigura securitatea și rezervarea datelor și a comunicațiilor conform dispozițiilor normative în vigoare din acest domeniu.
 4. Precizăm că organizația noastră pune în aplicare măsurile necesare cu caracter organizatoric, fizic și logic cu scopul de a garanta securitatea datelor, cu referire specială la cele prevăzute de anexa B din Decretul Președintelui Republicii 196/2003 - Reglementările tehnice în domeniul măsurilor minime de securitate.
 5. Unele prelucrări a datelor cu caracter personal ar putea fi gestionate de către terți, cu sediul în Italia și/sau în străinătate, cărora compania noastra le încredințează anumite activități, integral sau parțial, necesare la prestarea serviciilor indicate mai sus. Terții și persoanele împuternicite eventual desemnate vor primi instrucțiuni oportune de utilizare, cu referire specifică la măsurile minime de securitate, pentru a asigura confidențialitatea datelor și securitatea acestora. Terții menționați mai sus sunt incluși, în special, în următoarele categorii: Societăți de recuperare a creditului, Societăți care elaborează date de trafic pentru facturare, Societăți împuternicite pentru imprimarea și expedierea facturilor către clienți, Societăți de Consultanță, Societăți de transfer a creditelor, Agenți și Achizitori, Francizori, Furnizori de servicii tehnologice, Furnizori de conținut.
 6. În orice moment Dvs. aveți dreptul de a accesa datele Dvs. și să exercitați alte drepturi prevăzute de art.7 în Decretul Legislativ 196/2003. În mod similar puteți solicita sursa datelor, corectarea lor, actualizarea sau integrarea datelor inexacte sau incomplete, sau chiar anularea sau blocarea datelor în cazul încălcării legii sau să vă opuneți utilizării lor din motive legale subânțelese în cerere.
 7. Pentru a exercita astfel de drepturi vă rugăm să contactați operatorul utilizând secțiunea corespunzătoare din această pagină web pentru a ne contacta.
 8. Datele Dvs. personale furnizate de asemenea vor fi prelucrate pentru următoarele scopuri în cazul în care sunteți de acord și până la revocarea acestuia:
  1. Elaborarea studiilor și cercetărilor statistice și de piață în formă anonimă;
  2. Trimitere prin poștă, poștă electronică și/sau canale telefonice, materiale de publicitate, informaționale și informații comerciale;
  3. Efectuarea activităților directe și indirecte de vânzare și poziționare;
  4. Efectuarea sondajelor în legătură cu gradul de satisfacție a clientelei cu calitatea serviciilor oferite (inclusiv prin intermediul terților).

În orice moment Dvs. ve-ți putea revoca consimțământul dat în aceste scopuri prin contactarea operatorului indicat la punctul 8. Consimțământul pentru prelucrarea și scopurile indicate la punctul 9 nu este obligatoriu; în urma unui posibil refuz, datele Dvs.vor fi prelucrate cu scopurile indicate la punctul 1 de mai sus.


Seguici su facebook Segui ProAcquaGroup su Twitter